VS-Service

Vi är ett väletablerat VVS-företag som utför alla vanligt förekommande rörläggningsarbeten och tjänster vid nyproduktion, ombyggnader samt service.

Stopp i avloppet?

Låter det konstigt i avloppet, eller kluckar det? Då kan det vara dags att rensa avloppet. Vi rengör dina avloppsrör!

Stambyten

Ett stambyte betyder att rör och ledningar byts ut för att minska risken för vattenskador. Stambyten genomförs även för att förbättra funktionen för vatten och avlopp: Vatten rinner helt enkelt lättare i fräscha samt rena rör.

Projektering

Vi har stor kompetens internt i vårt företag och kan dessutom dra nytta av ett kontaktnät med hantverkare samt andra experter för särskilda utmaningar.

Totalentreprenad

För alla renoveringstjänster du kan beställa från oss gäller att vi kan ta oss an dem som totalentreprenör. Det är det absolut enklaste sättet att få till en t ex badrumsrenovering helt perfekt genomförd.

Markarbeten

Dannbergs Mark och VVS AB kan hjälpa er från början till slut inom Markarbeten. Vi hjälper er med en helhetslösning vid Mark och Anläggningsarbeten i hela Stockholm.

Axplock av Referensprojekt

Erstavik LSS-boende
Nybyggnation åt Nacka kommun

Gröndalsvägen 104
ROT-projekt Utbyte av värmesystem 64st lägenheter

Brf Ugglan
Nacka Stambyte ROT-projekt

Certifikat & Organisationer

Följ oss gärna

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

DMV har ett eget lednings- och produktcertifieringssystem avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat för företag i byggbranschen som naturligtvis följer ISO.

Ledningssystemet ser vi som en kvalitetsstämpel på att vårt system är bra från början, men de årliga interna revisionerna är ovärderliga i vår strävan att utveckla vårt kvalitetsarbete ytterligare och arbeta rätt i alla led och i alla delar av företaget.

DMV’s kvalitetspolicy är att uppfylla samhällets krav samt att ständigt utvecklas och förbättras. Detta ska ske genom systemutveckling, utbildning och erfarenhetsåterföring och stor lyhördhet för medarbetares, kunders och underentreprenörers/leverantörers synpunkter, krav och önskemål.

DMV’s miljöpolicy är att alltid agera ansvarsfullt, följa lagkrav och aktivt välja produkter och systemlösningar med låg miljöbelastning. Detta sker genom dialog med kunder, projektörer och underentreprenörer/leverantörer för att skapa samsyn och förståelse för miljöbelastning under en byggnads hela livscykel.

DMV’s arbetsmiljöpolicy är att samtliga anställda ska eftersträva högsta möjliga säkerhet och medverka till trygghet och trivsel i arbetet. Vi accepterar ingen kränkande särbehandling i verksamheten. Vi ska verka för omfattande utbildning av egen personal inom arbetsmiljöområdet för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Alla har ansvar för att påverka och delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att åstadkomma en bra arbetsmiljö och god trivsel i vår verksamhet.